Nákladná doprava a logistika EUROCAM

- zabezpečenie prepravy jednorázových a pravidelných zásielok
- preprava celovozových aj kusových zásielok
- realizácia medzipodnikových zásielok
- operatívne riešenie požiadaviek zákazníka
- priebežné informovanie zákazníka o pohybe tovaru a čase vykládky