Čistenie priemyselných obalovPonuka služieb:

 • - Ekologické umývanie obalov

  - Triedenie obalov podľa znečistenia: prach, minerálny tuk, triesky z obrábania

  - Evidenciu obalov

  - Možnosť organizácie dopravy od/k zákazníkovi

  - Skúšobné umývanie obalov zadarmo

  - Ekologická likvidácia poškodených obalov

  - Ručné čistenie obalov: mokré aj suché

  - Umývanie vašich vratných obalov do maximálneho rozmeru 1200 x 800 x 960 mm

  - Triedenie a kompletovanie výrobných obalov podľa Vašich požiadaviek

  - Ekologickú likvidáciu poškodených obalov

  - Dopravu obalov a výrobkovEvidenciu obalov

  - Skladovanie vyčistených obalov


Dokážeme vás ochrániť pred:

 • - Kontamináciou vašich výrobkov vo výrobnom procese, od znečistenia z externých       zdrojov prinesených na obaloch
  - Reklamáciami z dôvodu znečistenia vašich produktov od obalov 

  - Pokutami za dodávku nezhodných produktov z dôvodu kontaminácie

  - Rastúcimi nákladmi na reklamácie produktov

  - Nárastom nezhôd vo výrobnom procese z dôvodu neplnenia kritérií čistoty