O spoločnosti

EUROCAM - Transport & Logistics je moderná a perspektívna spoločnosť zameraná na vnútroštátnu a  medzinárodnú nákladnú kamiónovú dopravu.


  • Spoločnosť tvorí tím ľudí s dlhoročnou praxou v oblasti plánovania dopravy a s nadobudnutými skúsenosťami, ktoré využívajú vo Váš prospech. Vysoká odborná kvalita poskytovaných služieb je garantovaná moderným vozovým parkom ako aj dodržiavaním zákonov platných v Slovenskej republike a v štátoch EÚ. 
 
  • Všetky naše ťahače a návesy spĺňajú emisné, bezpečnostné, technicko - prevádzkové ako aj hlukové normy zakotvené v európskych predpisoch EURO 6. V rámci zabezpečenia tovaru a aj vozidiel je samozrejmosťou uzavreté poistenie za škodu dopravcu na 100 000 € pre vnútroštátnu aj medzinárodnú dopravu.

Certifikáty

nameEU-Licencia-EUROCAM-2017-2027.pdf
nameOsvedcenie-o-registracii-DPH.pdf
nameZivnostensky-list.pdf
namePrepravny_poriadok-1-Eurocam.pdf

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV PODĽA ZÁKONA č. 18/2018 Z.z. 


nameOCHRANA-OSOBNyCH-uDAJOV-c.-18-2018-Z.z..pdf